Hotline: 0862016871
Trang chủ  Sản phẩm  Tủ lạnh cũ

Tủ lạnh cũ Aqua 50 lít

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

1400000.00

Tủ Lạnh cũ Sanyo 90 lít

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

1500000.00

Tủ Lạnh cũ Sanyo 120 lít đóng tuyết

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

1600000.00

Tủ Lạnh cũ Aqua 123 lít đóng tuyết

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

2600000.00

Tủ Lạnh cũ Sanyo 123 lít đóng tuyết

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

2500000.00

Tủ Lạnh cũ Sanyo 130 lít đóng tuyết

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

1900000.00

Tủ Lạnh cũ Sanyo 143 lít đóng tuyết

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

2200000.00

Tủ Lạnh cũ Aqua 143 lít đời mới

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

2700000.00

Tủ Lạnh cũ Sanyo 170 lít không đóng tuyết

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

2300000.00

Tủ Lạnh cũ Sanyo 170 lít cao cấp

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

2700000.00

Tủ Lạnh cũ Sanyo 205 lít cao cấp

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

2600000.00

Tủ Lạnh cũ Sanyo 250 lít cao cấp

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

3200000.00

Tủ Lạnh cũ Aqua Inverter 185 lít cao cấp

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

3900000.00

Tủ Lạnh cũ Aqua 185 lít cao cấp

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

3900000.00

Tủ Lạnh cũ Panasonic 160 lít cao cấp

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

1950000.00

Tủ Lạnh cũ Panasonic 160 lít không đóng tuyết

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

1950000.00

Tủ Lạnh cũ Panasonic 160 lít đời mới

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

2700000.00

Tủ Lạnh cũ Panasonic Inverter 160 lít cao cấp

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

3700000.00

Tủ Lạnh cũ Sharp 165 lít đời mới

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

2800000.00

Tủ Lạnh cũ Sharp 165 lít

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

2700000.00