Hotline: 0862016871
Trang chủ  Sản phẩm  Máy lạnh cũ

Máy lạnh cũ Toshiba 1HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

3500000.00

Máy lạnh cũ Toshiba 1.5 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

4000000.00

Máy lạnh cũ Toshiba 2 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

4500000.00

Máy lạnh cũ Toshiba 2.5 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

5000000.00

Máy lạnh cũ Panasonic 1HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

3500000.00

Máy lạnh cũ Panasonic 1.5 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

4000000.00

Máy lạnh cũ Panasonic 2 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

4500000.00

Máy lạnh cũ Panasonic 2.5 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

5000000.00

Máy lạnh cũ Daikin 1 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

3500000.00

Máy lạnh cũ Daikin 1.5 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

4000000.00

Máy lạnh cũ Daikin 2 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

4500000.00

Máy lạnh cũ Daikin 2.5 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

5000000.00

Máy lạnh cũ Sharp 1 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

3500000.00

Máy lạnh cũ Sharp 1.5 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

4000000.00

Máy lạnh cũ Sharp 2 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

4500000.00

Máy lạnh cũ Sharp 2.5 HP

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 0

5000000.00

Máy Lạnh Shapr 1hp Mono

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

0.00

Máy lạnh Sanyo 2.5HP (Inverter)

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 0

Bảo hành: 12

0.00

Máy lạnh Sanyo 1,5HP (Inverter)

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

4000000.00

Máy lạnh Sanyo 1HP (Inverter)

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

3500000.00

Máy lạnh Daikin 3.0HP (Loại thường) - Thái Lan

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

9000000.00

Máy lạnh Daikin 1,5HP (Loại thường) - Thái Lan

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

3300000.00

Máy lạnh Daikin 2,5HP (Loại thường) - Thái Lan

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

6500000.00

Máy lạnh Daikin 1.0HP (Loại thường) - Thái Lan

Giá thị trường: 0.00

Tình trạng: 1

Bảo hành: 12

2800000.00